Jo, Dec 31

Ca mediator al tau

Voi asculta, voi fi creativ

Mai mult

Jo, Dec 31

Ca mediator al tau

Voi fi optimist, voi fi realist

Mai mult

Jo, Dec 31

.

 

Informarea


Astfel, in litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de solutionare a conflictelor, partile sau partea interesata, dupa caz, sunt tinute sa faca dovada ca au participat la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii, in urmatoarele situatii:

  • in domeniul protectiei consumatorilor, cand consumatorul invoca existenta unui prejudiciu ca urmare a achizitionarii unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectarii clauzelor contractuale ori garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse in contractele incheiate intre consumatori si operatorii economici ori a incalcarii altor drepturi prevazute in legislatia nationala sau a UE in domeniul protectiei consumatorilor;
  • in materia dreptului familiei, in cazul neintelegerilor dintre soti privitoare la: continuarea casatoriei; partajul de bunuri comune; exercitiul drepturilor parintesti; stabilirea domiciliului copiilor; contributia parintilor la intretinerea copiilor; orice alte neintelegeri care apar in raporturile dintre soti cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii;
  • in domeniul litigiilor privind posesia, granituirea, stramutarea de hotare, precum si in orice alte litigii care privesc raporturile de vecinatate;
  • in domeniul raspunderii profesionale in care poate fi angajata raspunderea profesionala, respectiv cauzele de malpraxis, in masura in care prin legi speciale nu este prevazuta o alta procedura;
  • in litigiile de munca izvorate din incheierea, executarea si incetarea contractelor individuale de munca;
  • in litigiile civile a caror valoare este sub 50.000 lei, cu exceptia litigiilor in care s-a pronuntat o hotarare executorie de deschidere a procedurii de insolventa, a actiunilor referitoare la Registrul Comertului si a cazurilor in care partile aleg sa recurga la procedurile prevazute la art. 999-1018 din Codul de procedura civila;
  • in cazul infractiunilor pentru care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate si impacarea partilor inlatura raspunderea penala, dupa formularea plangerii, daca faptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, cu conditia ca victima sa isi exprime consimtamantul de a participa la sedinta de informare impreuna cu faptuitorul.

 

 

Informarea prealabila obligatorie partilor se realizeaza anterior inchierii contractului de mediere si se face ambeleor parti in sesiune comuna sau in sesiuni separate, in functie de caz.


Informarea obligatorie cu privire la mediere a partilor aflate intr-un conflict este etapa prealabila incheierii  contractului de mediere, cuprinsa in procedura in procedura medierii, prin care mediatorul, folosind tehnici de comunicare specific profesiei, in conditii de neutralitate, impartialitate si confidentialtate, are scopul  de a ajuta si determina partile ca, in deplin accord si in cunostinta de  cauza, sa accepte  rezolvarea neintelegerilor dintre ele prin mediere.
Mediatorul  va lua cunostinta de particularitatile conflictului in care se afla partile si va adapta sedinta de informare obligatorie situatiei cu care se confrunta  cu scopul de a gasi cele mai eficiente argumente  pentru a convinge partile ca medierea ete o solutie pentru rezolvarea conflictului in care se afla.


In cazul in care la mediator se prezinta numai una dintre parti, mediatorul informeaza partea solicitanta de existenta a doua posibilitati privind participarea la sedinta de informare obligatorie:

  1. Solicitantul sa faca personal demersurile necesare pentru a participa impreuna cu cealalta parte la sedinta de informare obligatorie pentru ambele parti
  2. La cererea scria a solicitantului, mediatorul va adresa celeilate parti, in baza unui contract de pregatire a medierii, o invitatie cu confirmare de primire in vederea participarii impreuna sau separat la sedinta de informare obligatorie.

La sedinta de informare obligatorie este necesara prezenta partilor, acestea neputand delega alte personae care sa le reprezinte.
Informarea prealabila obligatorie se face tuturor partilor aflate in conflict in sedinta comuna sau in sesiuni separate, dupa caz.
Dovada participarii la sedinta de informare privind avantajele medierii  se face printr-un proces-verbal de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea.


Sedinta de informare obligatorie este GRATUITA.

In cazul in care una dintre parti refuza in scris participarea la sedinta de informare obligatorie sau nu se prezinta la 2 invitatii consecutive adresate de mediator, mediatorul elibereaza partii olicitante un document din care reiese toaate demersurile pe care le-a realizat, atasand si copie dupa confirmarile de primire a invitatiilor transmise.
Acest document scris eliberat de mediator solicitantului nu este process verbal de informare ci are scopul de a dovedi instantei de judecata fapul ca solicitantul a fost de buna credinta si a incrcat invitarea partii adverse avand in vedere indeplinirea obligativitatii de participare comuna la procedura de informare prelabila obligatorie.