Jo, Dec 31

Ca mediator al tau

Voi asculta, voi fi creativ

Mai mult

Jo, Dec 31

Ca mediator al tau

Voi fi optimist, voi fi realist

Mai mult

Jo, Dec 31

.

 

Medierea

Medierea se bazeaza pe increderea pe care partile o acorda mediatorului, ca persoana apta sa faciliteze negocierele dintre ele si sa le sprijine pentru solutionarea conflictului, prin obtinerea unei solutii reciproc convenabile, eficiente si durabile.

Pe parcursul ultimilor 15 ani medierea a devenit una dintre cele mai populare alternative de solutionare a litigiilor civile din Statele Unite ale Americii. Multi avocati, companii de asigurari, manageri de risc si departamente juridice folosesc acum medierea pentru a ajuta la rezolvarea conflictelor cât mai rapid si mai eficient posibil.

In Romania, mediarea este o modalitate de rezolvare a conflictelor relativ noua, care incearca sa castige teren pe linga celelate modalitati alternative de rezolvare a conflictelor.

 

La o sesiune de mediere, partile aflate in conflict vor fi asistate de o persoana impartiala si neutra in calitate de mediator pentru a incerca sa ajunga la o solutionare reciproc avantajoasa. Nu exista proceduri formale de judecata desi aranjamentele preliminare sedintei de mediere sunt foarte importante pentru un rezultat de succes. Spre deosebire de un judecator sau arbitru, mediatorul nu are autoritatea de a lua o decizie bazata pe probe acordandu-i dreptate doar uneia dintre parti, ci faciliteaza comunicarea si negocierea acestora astfel incat ele insele sa ajunga la un acord.

Spre deosebire de rezolvarea traditionala a unui litigiu pe calea instantei de judecata, care are la baza orgoliul fiecareia dintre parti fiind o abordare castig-pierdere, medierea are ca rezultat o solutie castig-castig pentru ambele parti, subliniind construirea consensului si rezolvarea problemelor. Un alt avantaj al acestei proceduri este acela ca partile aflate in conflict isi pot reconstrui sau pastra relatia avuta inainte de ivirea litigiului. In Statele Unite ale Americii, peste 80% din cazurile ce ajung la mediere se finalizeaza cu un un acord.

Medierea este o procedura informala si complet voluntara. Astfel partile pot apela si pot parasi  sedinta de mediere in orice moment.
Medierea este  o procedura confidentiala, mediatorul avand obligatia legala de a pastra confidentialitatea informatiilor aflate pe parcursul sedintei chiar si dupa incetarea calitatii sale de mediator in acel conflict.

Tipuri de litigii pot ce fi solutionate prin mediere

Medierea este folosita cu succes in urmatoarele situatii:

1. in domeniul protectiei consumatorilor, cand consumatorul invoca existenta unui prejudiciu ca urmare a achizitionarii unui produs sau unui  serviciu defectuos, a nerespectarii clauzelor contractuale ori garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse in contractele incheiate intre consumatori si operatorii economici ori a incalcarii altor drepturi prevazute in legislatia nationala sau a Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorilor;
2. in materia dreptului familiei, in situatiile prevazute la art. 64/Legea 192/2006;
3. in domeniul litigiilor privind posesia, granituirea, stramutarea de hotare, precum si in orice alte litigii care privesc raporturile de vecinatate;
4. in domeniul raspunderii profesionale in care poate fi angajata raspunderea profesionala, respectiv cauzele de malpraxis, in masura in care prin legi speciale nu este prevazuta o alta procedura;
5. in litigiile de munca izvorate din incheierea, executarea si incetarea contractelor individuale de munca;
6. in litigiile civile a caror valoare este sub 50.000 lei, cu exceptia litigiilor in care s-a  pronuntat o hotarare executorie de deschidere a procedurii de insolventa, a actiunilor referitoare la Registrul Comertului si a cazurilor in care partile aleg sa recurga la  procedurile prevazute la art. 999-1018 din Codul de procedura civila;
7. in cazul infractiunilor pentru care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate si impacarea partilor inlatura raspunderea penala, dupa formularea plangerii, daca faptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, cu conditia ca victima sa isi exprime consimtamantul de a participa la sedinta de informare impreuna cu faptuitorul.

Principiie medierii:

1. Caracterul volunar sau benevol al medierii:

Toate partile implicate in mediere participa in mod voluntar. Nici o parte nu poate fi obligata de catre o persoana sau autoritate sa participe la o procedura de mediere. Orice parte are dreptul ca in orice moment al medierii sa e retraga din aceasta procedura, daca ajunge la concluzia ca este imposibila o olutionare pe cale amiabila.

2. Auto-determinarea partilor in mediere:

Orice intelegere obtinuta prin mediere apartine exclusiv partilor. Orice termen prevazut de aceasta intelegere trebuie sa fie propus si unanim acceptat de parti. Niciodata mediatorul nu va impune, decde sau influenta termenii in care se stabileste o solutie comuna partilor.

3. Confidentialitatea medierii:

Articolul 32 din Legea 192/2006 prevede "Mediatorul este obligat sa pastrze confidentialitatea informatiilor de care ia cunostintain cursul activitatii sale de mediere, precum si cu privire  la documentele intocmite sau care i-au fost predate de catre parti pe parcurul medierii, chiar si dupa incetarea functiei sale." Conform articului 37 alin.1 din Legea 192/2006 " mediatorul nu poate fi audiat ca martor in legatura cu faptele sau cu actele de care a luat cunostinta in cadrul procedurii de mediere. In cauzele penale, mediatorul poate fi audiat ca martor numai in cazul in care are dezlegare prealabila, expresa si scrisa a partilor si, daca ete cazul, a celorlalte persoane interesate."

4. Princiiul egalitatii partilor si impartialitatii mediatorului:

Partile participante la mediere au drepturi egale si trebuie sa fie tratae egal, niciuna dintre parti nefiind favorizata sau defavorizata de catre mediator in timpul procesului de mediere.
Impartialitatea mediatorului garanteaza faptul ca acesta are o pozitie de mijloc fata de parti si ca nu doreste ca o parte sau alta a castige sau sa fie favorizata in timpul  procesului de mediere.

5.Princioul neutralitatii:

Potrivit articolului 31 din legea 192/2006 "mediatorul are obligatia sa refuze preluarea unui caz, daca are cunostinta depre orice imprejurare ce l-ar impiedica sa fie neutru si impartial." Neutralitatea presupune ca mediatorul ramane in afara conflictului dintre parti, ca nu se implica in conflict decat in limitele impuse de procedura.

6. Principiul acceptabilitatii:

Partile participante la mediere, accepta de comun acord participarea la mediere si persoana mediatorului desemnata pentru mediere. Mediatorul propune regulile medierii, insa partile sunt cele care decid daca accepta sau nu aceste regului.

7.Principiul Informarii prealabile a partilor

Potrivit articolului 29 alin. 1 din Legea 192/2006 "mediatorul are obligatia sa dea orice explicatii partilor cu privire la activitatea de mediere, pentru ca aceatea sa inteleaga scopul, limitele si efectele medieri, inspecial asupra raporturilor ce constituie obiectul conflictului." Mediatorul este obligat ca inainte de inceperea medierii sa informeze partile cu privire la procedura medierii si drepturile acetora in medere. Partile trebuie sa cunooasca principiile medierii, toate detaliile despre procedura din cadrul sedinteti de mediere si modul de desfasurare a acesteia, ianinte de semnarea contractului de mediere si de inceprea efectiva a medierii.

In cazul in care litigiul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor, o hotarare, dispunand si restituirea taxei judiciare de timbru, platita pentru investirea acesteia, cu exceptia cazurilor in care conflictul solutionat pe calea medierii este legat de transferul dreptului de proprietate, constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, partaje si cauze succesorale.